Niets is veranderlijker dan een belegger. Op hetzelfde (bedrijfs)nieuws kan de ene dag volstrekt tegengesteld worden gereageerd dan op een andere zou worden gedaan. Dat heeft niet alleen te maken met sentiment, maar ook met de partijen die op de beurs opereren.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Grofweg kunnen de partijen die actief zijn op de beurs worden onderverdeeld in twee kampen: speculanten en beleggers. Bij speculanten denken we tegenwoordig al snel aan 'bad guys' die opportunistisch markten afstruinen op zoek naar een snelle winst. Risicobeheer speelt hierbij een ondergeschikte rol en kopen of verkopen vindt vooral plaats op basis van intuïtie en gevoel.

Lager
De beleggers hebben, in tegenstelling tot speculanten, op het eerste gezicht een veel betere reputatie. Deze 'good guys' proberen aan de hand van een vooraf bepaalde visie op (middel)lange termijn waarde aan hun portefeuille toe te voegen. In tegenstelling tot de speculant neemt de belegger met een gecalculeerd risico veelal genoegen met een lager, maar wel duurzamer rendement.

Maar is het verschil tussen beleggers en speculanten wel zo groot als op het eerste gezicht lijkt? Of, anders gesteld: houden beleggers zich in de praktijk ook daadwerkelijk aan wat ze in theorie horen te doen?

Waan
Bij het samenstellen van de portefeuille van veel professionele en particuliere beleggers neemt de middellange of lange termijn een prominente plaats in. Zij laten zich niet leiden door de waan van de dag of beter gezegd waan van het jaar, maar hebben een visie over wat ons te wachten staat. Op basis van de gekozen strategie wordt voor de langere termijn de portefeuille ingevuld. Slechts wachten en bijsturen lijkt het devies. Maar niets is minder waar.

In de praktijk worden we op de korte termijn namelijk iedere keer weer met onverwachte ontwikkelingen geconfronteerd. Speculanten spelen hier direct op in, maar zij worden ook geacht dat te doen. Vreemd genoeg laten echter beleggers die gepositioneerd zijn voor de langere termijn zich hierdoor ook maar al te gemakkelijk beïnvloeden.

Visie
Want wat zien we? Veel beleggers passen onder invloed van korte termijnontwikkelingen regelmatig het lange termijnbeleid aan. Zo wil natuurlijk iedereen z'n graantje meepikken met de soms exceptioneel grote koersstijgingen van de afgelopen maanden. Daarmee zijn zij net zo goed korte termijn beleggers geworden, maar dan wel zonder een duidelijke visie.

Want de strategie die ze hanteren is gericht op de langere termijn. Als gevolg van alle ad hoc koop- dan wel verkoopbeslissingen, die overigens lang niet altijd goed uitpakken, wordt die lange termijn visie nooit volbracht.

Valkuil
U dient zich als belegger bewust te zijn van deze valkuil. Wees daarom realistisch bij het invullen van uw portefeuille. Bedenk waarom u wilt gaan beleggen. Laat u bij het invullen van uw portefeuille vooral leiden door gezond verstand en niet door allerlei trends en nieuwe 'gegarandeerde' producten waarmee allerlei marktpartijen u over de streep proberen te trekken!

Het is geen waarborg voor succes, maar een dergelijke opstelling zal u voor menige misstap behoeden. En is dat nu juist waar het u als belegger om gaat.

Ten slotte nog dit. Er wordt regelmatig beweerd dat vrouwen betere beleggers zijn. Ik kan natuurlijk niet anders dan dat volmondig beamen! Maar, daar wil ik wel de kanttekening bij maken dat ook beweerd wordt dat niets zo veranderlijk is als een vrouw. Een echte belegger dus…