DEN HAAG - De begroting van de Oranjes is voor volgend jaar gewijzigd. In het verleden waren de kosten van het Koninklijk Huis versnipperd over verscheidene ministeries.

Nu zijn alle uitgaven die samenhangen met het uitoefenen van de functie van staatshoofd, ondergebracht in de begroting 'De Koning'.

Koningin Beatrix kan volgend jaar rekenen op ongeveer 5,1 miljoen euro. Daarvan is 834.000 euro bedoeld als inkomen en bijna 4,3 miljoen euro bestemd voor kosten, zoals personeel.

Leden
Prins Willem-Alexander krijgt in 2010 bijna 1,4 miljoen euro, waarvan 248.000 euro salaris en meer dan 1,1 miljoen euro voor kosten. Prinses Máxima ontvangt als echtgenote eveneens 248.000 euro inkomen. Ze heeft verder 376.000 euro te besteden aan personele en materiële uitgaven. De overige leden van het Koninklijk Huis krijgen zoals gebruikelijk geen geld.

Op de nieuwe begroting, naar een voorstel van oud-minister Gerrit Zalm, staan dit keer ook de functionele uitgaven vermeld. Die worden begroot op bijna 27 miljoen euro.

Daaronder vallen onder meer de kosten voor het departement van de hofmaarschalk en het koninklijk staldepartement, maar ook het gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, het onderhoud van zeilschip de Groene Draeck en de reis- en verblijfkosten die samenhangen met bezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Platbodem
Overigens heeft de Groene Draeck, de historische platbodem die de Nederlandse bevolking in 1957 aan de toenmalige prinses Beatrix schonk, ingrijpend onderhoud nodig. De kosten daarvoor, naar schatting 326.000 euro, zijn verdeeld over de begrotingen voor 2010 en 2011.

Tot slot is 5,7 miljoen euro begroot voor de Rijksvoorlichtingsdienst, het Militaire Huis (onderdeel van de Dienst van het Koninklijke Huis) en de uitgaven van het Kabinet der Koningin. De kosten voor beveiliging, staatsbezoeken en het onderhoud van de paleizen staan niet op de begroting vermeld. Deze posten vallen nog onder de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie.

De wijziging van de begroting had plaats na een advies over de herziening van het kostenstelsel Koninklijk Huis, dat Zalm op aandringen van de Tweede Kamer had opgesteld.

Lees alles over Prinsjesdag in onze special