DEN HAAG - De Raad van State vindt dat het kabinet faalt bij het bestrijden van de crisis. Dat schrijft woensdag de Volkskrant op basis van een nog vertrouwelijk advies van de Raad aan het kabinet.

Het adviescollege vindt dat de versnelde wegenaanleg en andere grote bouwprojecten maar mondjesmaat helpen bij de bestrijding van de economische crisis.

De Raad van State betwijfelt of de projecten de werkgelegenheid bevorderen en vindt dat door de grote projecten de economie slechts in beperkte mate wordt aangejaagd. Ook heeft de Raad van State bezwaren tegen de procedures.

Met name is ze kritisch over de voorgestelde onteigeningsprocedures in de Crisis en herstelwet. Die wet moet zorgen dat de projecten versneld tot stand kunnen komen. De Raad adviseert het kabinet de projecten zorgvuldig te kiezen.

Tour
Minister-president Jan Peter Balkenende maakt deze dagen een tour langs een aantal bouw- en infrastructurele bouwprojecten. Onder het motto 'De vaart moet erin' bezoekt hij onder meer de projecten A4 Midden-Delfland en de IJ-oevers in Amsterdam.

De Raad vindt dat de eenheid in de crisiswet ontbreekt en raadt het kabinet aan goed te kijken naar de Deltawet uit 1995. Die werd gemaakt na hoogwater om een een snelle dijkverhoging mogelijk te maken ''gebaseerd op een vergaande stroomlijning en vereenvoudiging van besluitvormingsprocedures''.

Positief is de Raad van State over de tijdelijke voorstellen zoals de energiebesparende maatregelen in huurwoningen en de tijdelijk verhuur van huizen die niet worden verkocht in de crisistijd.

Overgenomen
Het kabinet heeft kritiek van de Raad van State grotendeels overgenomen en verwerkt in het wetsvoorstel zoals dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken, stelt een woordvoerder van premier Jan Peter Balkenende in een reactie.

Vooral het pleidooi van de Raad van State voor een Deltawet-achtige benadering, vergelijkbaar met een noodwet uit 1995, zou weerklank gevonden hebben bij het kabinet.

Balkenende
Premier Jan Peter Balkenende nam dit voorjaar het initiatief voor de wet. In totaal is een lijst opgenomen van 58 projecten die versneld worden uitgevoerd.

Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de IJ-oevers in Amsterdam, windenergie in de Wieringmeer, het stationsgebied in Utrecht en de A4 Midden-Delfland. Premier Balkenende is donderdag bezig met de tweede dag van een tournee langs een aantal van de projecten.

Het kabinet wil het wetsvoorstel rond Prinsjesdag naar de Tweede Kamer sturen. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Volgens de woordvoerder van Balkenende ligt het proces nog op schema om de wet per 1 januari in te voeren.