DEN HAAG - Deeltijd-WW is een succes. Dat zei minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag bij de presentatie van de CBS-publicatie De Nederlandse economie 2008. De veronderstelling dat de regeling wordt misbruikt, noemde hij ''onaanvaardbaar''.

''De praktijk laat zien dat de deeltijd-WW werkt'', aldus Donner. Hij wees hierbij op de nog altijd relatief gematigde ontwikkeling van de werkloosheid. Veel mensen die nu gebruikmaken van deeltijd-WW, zouden zonder de regeling zijn ontslagen, waardoor de werkloosheid de afgelopen maanden harder zou zijn gestegen.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde in een vorige week gepubliceerd boek echter dat bedrijven de deeltijd-WW op grote schaal misbruiken, waardoor veel minder banen worden gered dan wordt verondersteld. ''Dat soort kritiek is onaanvaardbaar'', aldus Donner. ''Het UWV controleert de deeltijd-WW heel goed. Er is geen aanwijzing dat de regeling wordt misbruikt door de firma list en bedrog.''

Metaalsector
Volgens het CBS maakten eind juni 19.000 mensen gebruik van deeltijd-WW. In april, toen de regeling werd ingevoerd, waren dat er 1600. In mei en juni kwamen er respectievelijk zeven- en tienduizend mensen bij. De helft van het totale aantal uitkeringen gaat naar werknemers in de metaalsector.

Donner wees ook op het succes van andere maatregelen die de arbeidsmarkt moeten ondersteunen, zoals scholingsregelingen en werktijdverkorting. ,,Het is mogelijk om snel maatregelen te treffen en de ontwikkeling te sturen. We hoeven niet alles over ons heen te laten komen. We kunnen wel degelijk de uitkomsten beïnvloeden.''