UTRECHT - Boven een goederenspoorlijn nabij Vlissingen komt een proefopstelling van windturbines boven het spoor.

Met deze proef willen spoorbeheerder ProRail en Evelop, onderdeel van Eneco, onderzoeken of het spoor zich op die manier van groene energie kan voorzien. De twee partijen ondertekenden woensdag een samenwerkingsovereenkomst om de windmolens te ontwikkelen.

Voor de proef moeten speciale masten worden ontworpen die op twee poten staan. De treinen kunnen er dan onderdoor rijden.

Elektriciteit
De initiatiefnemers houden de proef in het Sloegebied. De bouw begint naar verwachting in 2011. In 2012 zal de eerste elektriciteit worden geleverd.

''In overleg met gemeenten, provincie en andere belanghebbenden, wordt nog onderzocht hoeveel turbines kunnen worden geplaatst'', liet ProRail op de Dag van de Duurzaamheid weten.

Veiligheid
ProRail liet weten goed naar de veiligheid en de ruimtelijke inpassing te kijken. Na een evaluatie van dit eerste zogenoemde railwindproject bekijken de initiatiefnemers of nog meer tracés in aanmerking komen voor dit concept. Het initiatief sluit volgens een woordvoerder ''naadloos aan bij de strategie van minister Jacqueline Cramer om windparken aan te leggen rond bestaande infrastructuur''.

Het milieu is een van de speerpunten van de spoorwegbeheerder. Zo komen bijvoorbeeld op de nieuwe stations in Utrecht en Rotterdam zonnecellen op de perronkappen en gebruikt de toekomstige Hanzelijn aardwarmte om de wissels vorstvrij te houden.

Zie ook: dossier Alternatieve energie.