Het plan van het kabinet om particuliere investeerders te laten deelnemen in zorginstellingen is een wassen neus. Of het wetsvoorstel over maatschappelijke ondernemingen moet worden aangepast.

Door Stan Stevens | PricewaterhouseCoopers

Het huidige wetsvoorstel, dat binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld, maakt het voor zorginstellingen volstrekt onaantrekkelijk om winst uit te keren.

Het voorstel is weliswaar speciaal aangepast om de uitkering van winst door een zogeheten stichting MOW (Maatschappelijke Onderneming met Winstbewijzen) mogelijk te maken, maar door de uitreiking van winstbewijzen vervalt wel de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (vpb) die zorginstellingen hebben. Omdat winst kan worden uitgekeerd aan private investeerders, wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde dat de instelling algemeen nuttig moet zijn.

Gehele winst
Dit betekent dat straks de gehele winst van de zorginstelling wordt belast en niet alleen het deel dat wordt uitgekeerd. En dat begrijp ik niet. Naar mijn idee is dat de doodsteek voor het plan om particulier vermogen aan te trekken in de zorg. Financiering met een lening waarbij de vpb-vrijstelling blijft bestaan, is in dit geval veel goedkoper dan via de uitgifte van winstbewijzen.

Het kabinet zou kunnen kiezen voor een gedeeltelijke belastingplicht, zoals die bijvoorbeeld al bestaat bij open-commanditaire vennootschappen. Het lijkt er echter op dat de wetgever de principiële discussie over de fiscale positie van de maatschappelijke onderneming uit de weg gaat.

Lastig
Daarvoor kan ik drie redenen noemen: Ten eerste is het politiek gezien een lastige kwestie. Bij een confrontatie met een goed georganiseerd middenveld heeft het kabinet weinig te winnen. Daarnaast dreigt een botsing met de Europese Commissie, omdat het vaak om staatssteun gaat. Ten slotte is de wetgevingscapaciteit beperkt en liggen er diverse andere lastige dossiers.

Neemt niet weg dat het jammer is dat staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën het wetsvoorstel niet heeft aangegrepen voor een alomvattende fiscale aanpak van maatschappelijke ondernemingen en overheidsbedrijven.

Stan Stevens is partner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.