BERGEN OP ZOOM - De opbrengst van suikerbieten in Nederland wordt nog hoger dan eind juli was verwacht. Deskundigen gaan uit van een gemiddelde opbrengst van 12,9 ton suiker per hectare. Dat is 5 procent meer dan in 2008, toen er al een recordopbrengst was.

Dat maakten het onderzoeksinstituut IRS en Suiker Unie dinsdag bekend. Zij baseren hun verwachting op eigen groeimodellen.

In juli gingen IRS en Suiker Unie nog uit van een gemiddelde opbrengst van 12,6 ton per hectare. De opbrengst komt naar verwachting hoger uit doordat de zon de afgelopen tijd meer scheen dan gemiddeld en de komende week naar verwachting ook meer zal schijnen.

Zaaidatum
Dit jaar werd al geprofiteerd van de vroege zaaidatum in april en het goede weer in april en mei. IRS en Suiker Unie houden ook rekening met verbeteringen in de teelt.

De jaarlijkse bietencampagne is deze maand begonnen. De fabrieken zijn inmiddels opgestart. Het is nu zaak dat deze fabrieken een regelmatige aanvoer krijgen.

Suiker Unie produceert met ingang van deze bietencampagne met twee methaanreactoren duurzaam gas uit het groene afval van de bieten. Door het inzetten van eigen gas in het productieproces wordt het verbruik van fossiele brandstof teruggedrongen.