DEN HAAG - Bijna vier van de tien huishoudens in Nederland hebben moeite met rondkomen. Een op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud).

Het onderzoek (pdf) onder 1244 personen, dat in mei werd uitgevoerd, wijst uit dat in de periode mei 2008 tot mei 2009 ongeveer 8 procent van de Nederlanders zijn baan is kwijtgeraakt of gedwongen minder is gaan werken.

Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben veel vaker met betalingsproblemen te maken. Zo'n 70 procent van de 'nieuwe' werklozen heeft moeite met rondkomen, tegen 30 procent van de werkenden.

Rood
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat in de onderzoeksperiode ruim twee op de vijf Nederlanders rood stonden op de lopende rekening. Een kwart was wel eens te laat met het betalen van zijn rekeningen.

Bijna een op de vijf Nederlanders zat wel eens zonder geld omdat hij geen geld meer kon opnemen. Meer dan de helft van de Nederlanders is zuiniger geworden, terwijl slechts 20 procent van hen in de onderzoeksperiode erop achteruit is gegaan wat betreft inkomen.

De meeste mensen die een inkomensdaling te verwerken kregen verdienen niet meer dan 1800 euro netto per maand. Bij ongeveer de helft bleef het inkomen gelijk, terwijl 28 procent er meer loon bij kreeg.