BRUSSEL - Duitsland en Frankrijk hebben maandag tevergeefs geprobeerd de melkquota in de EU de komende jaren te bevriezen of zelfs te verlagen.

De pogingen stuitten op verzet van minister Gerda Verburg (Landbouw), de EU-commissaris en veel anderen, zo bleek bij EU-beraad in Brussel.

Duitsland en Frankrijk wilden met de lagere melkproductie bereiken dat de boeren een hogere prijs voor hun melk zouden krijgen. Maar de meeste EU-landen willen vasthouden aan de eerdere afspraak dat de melkquota gestaag moeten stijgen. In 2015 moet de productielimiet zelfs verdwijnen.

Overschrijding
Vooral Nederland heeft totaal geen belang bij een lager melkquotum. De boeren hier overschrijden hun quotum namelijk al jaren. Vorig jaar moest Nederland daarom 40 miljoen euro superheffing afdragen aan Brussel.

Minister Verburg wijst erop dat de boeren de laatste tijd al iets meer geld krijgen voor hun melk: van zo'n 20 naar 26 cent per liter. ''De vooruitzichten op middellange en lange termijn zijn gunstig.''

Ze meent ook dat een productieverlaging de Europese boeren niet helpt. ''We zien nu al dat Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse melkveehouders hun positie versterken in Europa. Dat is jammer. De Europese boeren moeten ook hun bijdrage kunnen leveren.''

Boos
De Duitse minister Ilse Aigner was na het beraad zeer boos en teleurgesteld: ''Dit klopt van geen kant. De Europese Unie faalt hier. Onbegrijpelijk dat er geheel geen bewegingsvrijheid is.''

Het EU-beraad was speciaal ingelast wegens de historisch lage handelsprijs van melk momenteel. Veel boeren zijn boos dat ze niet meer uit de kosten komen. Verburg en haar collega's constateerden dat ze de boeren wel op andere manieren kunnen helpen. Zo betaalt Nederland de inkomenstoeslag vervroegd uit, als enige land in de EU.

De overheden mogen ook melkquota opkopen en boeren subsidiëren om te stoppen. Verburg vindt dat echter niet nodig in Nederland: ''De quota en grond zijn heel wat waard. Boeren kunnen dat verkopen.''

EU-commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) onderzoekt momenteel of Europese supermarkten samenspannen om boeren weinig te betalen voor hun melk. Conclusies van dat onderzoek komen op zijn vroegst eind dit jaar.