DEN HAAG - Bedrijven in de sociale werkvoorziening halen een steeds groter deel van hun omzet uit re-integratieactiviteiten. De inkomsten hieruit verviervoudigden tussen 2003 en 2007 tot ruim 100 miljoen euro. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

De totale omzet van de bedrijven die mensen met een arbeidshandicap onder aangepaste omstandigheden laten werken steeg in die periode met 100 miljoen euro tot 1,3 miljard euro. De belangrijkste bron van inkomsten voor de sociale bedrijven is het groenonderhoud, zoals de aanleg en het onderhoud van parken en plantsoenen.

In Nederland zijn ruim negentig bedrijven actief in de sociale werkvoorziening. Zij voorzien bijna 100.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking van aangepast werk. Daarnaast werken er ongeveer twaalfduizend mensen in de begeleiding of als staf.

De sociale bedrijven ontvingen in 2007 bij elkaar ongeveer 2,4 miljard euro aan subsidies. Dat is bijna twee keer zoveel als de omzet.