AMSTERDAM - De meningen over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar lopen sterk uiteen, ook binnen partijen. De helft van de kiezers is tegen en de andere helft voor. Dat meldt Maurice de Hond zondag op basis van een opiniepeiling.

Vooral mensen die PVV en SP stemmen zijn tegen de voorgenomen verhoging. Van de PVV-aanhang is tachtig procent tegen, bij de SP is dat zeventig procent. Geert Wilders maakte eerder zondag bekend de maatregel 'asociaal' te vinden en die terug te willen draaien als de PVV in een kabinet zou komen.

Mensen die CDA,ChristenUnie, D66 of Groen Links hebben gestemd, zijn in meerderheid voor de verhoging. Maar toch is bij deze partijen nog ruim dertig procent van de aanhang tegen. Bij VVD- en PvdA-kiezers is de verdeeldheid compleet. Respectievelijk 48 en 45 procent van de aanhang van deze partijen is het niet eens met het voornemen van het kabinet.

Onduidelijk
Of het echt zover komt en in wat voor vorm, is nog onduidelijk. Werkgevers en werknemers
hebben nog tot 1 oktober de tijd om gezamenlijk een alternatief aan te dragen.

De opiniepeiler meldt verder dat de tegenstanders vooral mensen tussen 35 en 55 jaar met een modaal inkomen en lager zijn. Nederlanders met hogere inkomens en ouderen zouden wel wat zien in de maatregel. Het kabinet wil ook de toeslag afschaffen als de partner jonger dan 55 jaar is. Hier is wel een meerderheid voor te porren.

Verschuivingen
Deze en andere kwesties zouden na Prinsjesdag tot electorale verschuivingen kunnen leiden, aldus De Hond. De afgelopen twee maanden waren de politieke voorkeuren volgens hem praktisch bevroren. Ook de afgelopen week, waarin politici terugkeerden van hun reces, zijn de verschuivingen klein.

Het CDA wint een zetel ten opzichte van vorige week, en is daarmee weer de enige grootste partij in de peiling. De PVV blijft stabiel op dertig zetels. De VVD en GroenLinks verliezen beiden een zetel en komen uit op respectievelijk zestien en elf zetels. Goed nieuws voor Rita Verdonk: haar Trots op Nederland zou twee zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, een verdubbeling.