LONDEN - De ministers van Financiën van de twintig belangrijkste economieën (G20) zijn het tijdens beraad in Londen nog niet eens geworden over de vraag hoe de bonuscultuur in de bankwereld aan te pakken.

De Financial Stability Board, een club van financiële toezichthouders waaronder De Nederlandsche Bank, gaat zich buigen over handhaafbare afspraken voor bijvoorbeeld een plafond aan de bonussen in de financiële sector.

Volgens minister Wouter Bos (Financiën) is een stap gezet naar internationale afspraken. Hij schat de kans op ''meer dan 50 procent'' dat er op de G20-top in het Amerikaanse Pittsburgh later deze maand overeenstemming komt. ''Al zal het moeilijker worden naarmate je het hebt over concrete maatregelen'', tekende hij erbij aan.