ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven moeten in 2020 zo veel windmolens staan dat ten minste 250.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

Tien partijen waaronder Rotterdam, Zuid-Holland en de ministeries van Economische Zaken en VROM ondertekenden daarover zaterdag nadere afspraken.

Het gaat om een verdubbeling van het huidige windenergievermogen in het Rotterdamse havengebied. Het is moeilijk aan te geven hoeveel windmolens er precies bij komen, omdat de molens in de loop van de jaren geavanceerder worden en steeds meer vermogen kunnen leveren.

Rotterdam neemt momenteel overigens bijna 10 procent van het totale landelijke windenergievermogen op land voor haar rekening. De stad heeft zichzelf ten doel gesteld om de uitstoot van het broeikasgas CO2 voor 2025 te halveren.