DEN HAAG - De Consumentenbond begint op de nieuwe Hyvespagina van de bond een meldpunt voor klachten over sms-diensten.

De bond vindt dat er op korte termijn wetgeving moet komen tegen misstanden met sms-diensten. De consumentenorganisatie heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Het meldpunt op http://consumentenbond.hyves.nl moet de omvang en aard van de problemen met sms-diensten en abonnementen in kaart brengen. De Consumentenbond constateert dat er veel onduidelijkheid is rondom sms-diensten, bijvoorbeeld over wat een sms-dienst inhoudt en over de kosten. Ook is het vaak moeilijk van een abonnement af te komen.

Afschrjiven
Telecomaanbieders schrijven nu te makkelijk grote bedragen via telefoonrekeningen af zonder zich daarvoor verantwoordelijk te voelen, stelt de bond. Ook gebeurt het dat klanten ongevraagd sms-berichten ontvangen.

Bij een sms-dienst betaalt de consument voor ontvangen sms'jes. De Consumentenbond benadrukt dat er bij een dergelijk systeem voldoende waarborgen moeten zijn om te voorkomen dat er onterecht geld wordt geïncasseerd of dat klanten met klachten van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Jongeren
''Via Hyves willen we een grote groep mensen bereiken, onder wie ook veel jongeren. Iedereen mag ons vertellen over de problemen waar zij tegenaan lopen bij betaalde sms-diensten",' aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. Ook niet-Hyvers kunnen hun klachten kwijt op het meldpunt.

Onlangs kondigde staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken al aan aanbieders van sms-diensten strenger te gaan controleren.