UTRECHT - Als de economie straks weer opveert, moet het Nederlandse kabinet alles op alles zetten om het overheidstekort terug te dringen. Gebeurt dat niet, dan zullen de overheidsfinanciën op termijn niet langer houdbaar blijven.

Dat schrijven economen van de Rabobank in het donderdag gepubliceerde Economisch Kwartaalbericht van de bank. Volgens de Rabo-economen vertoont de begroting inmiddels een gat van ongeveer 4,5 procent van het bruto binnenlands product. Ze verwachten dat het tekort volgend jaar oploopt naar ruim 6 procent.

''De Nederlandse overheid moet proberen haar uitgaven en of inkomsten zo aan te passen, dat de komende jaren een structureel tekort van 4 tot 5 procent omslaat in een overschot van 1 tot 2 procent. Dat lukt zeker niet binnen een tot twee kabinetsperiodes'', aldus de economen.