DEN HAAG - Nederland zal de komende jaren miljarden moeten investeren in de netten voor gas en elektriciteit. De netwerkbedrijven zullen daartoe alleen overgaan als ze zekerheid hebben dat ze de lasten daarvan mogen doorberekenen in de tarieven.

Dat vergt een aanpassing van de regels, omdat in het beleid tot dusver de nadruk vooral ligt op het verlagen van de tarieven voor het gebruik van de netten. Dat staat in een advies dat de Energieraad woensdag heeft aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

De raad pleit voor een energie-infrastructuurplan, waarin de investeringen voor de komende tien jaar worden uitgewerkt. Volgens de raad zijn belangrijke delen van de Nederlandse energienetten aan het einde van hun levensduur en moeten ze vervangen worden.

Investeringen
Daarnaast zijn investeringen nodig om de positie van Nederland op de Europese energiemarkt te verstevigen. Bovendien moeten de netten berekend zijn op een toekomst met een duurzamere energiehuishouding.

De VEMW, een organisatie die opkomt voor de belangen van de grootverbruikers van energie, is het niet eens met de Energieraad. ''Oude wijn in nieuwe zakken'', vindt de VEMW.

Het advies grijpt terug op de centrale planning van de vorige eeuw en gaat eraan voorbij dat liberalisering van de energiesector leidde tot een besparing van twee miljard euro. Volgens deze organisatie is geen sprake van ''dreigende onderinvesteringen''.