BRUSSEL - Europa doet vrijdag en zaterdag een beroep op de Verenigde Staten om mee te doen met het aanpakken van buitensporige bonussen van bankiers. Minister Wouter Bos (Financiën) heeft dat woensdag gezegd na EU-beraad.

Bos en enkele Europese collega's ontmoeten de Amerikaanse minister Timothy Geither vrijdag en zaterdag bij G20-overleg in Londen. Onder de Europese ministers van Financiën is alvast grote bereidheid om op te treden tegen buitensporige beloningen, zei Bos. ''De sector blijkt niet zelf bereid tot inkeer, dus moet de overheid maar regels opleggen.''

De Europese ministers hebben onderling wel verschillende meningen over de beste aanpak. Sommigen opperen dat een bonus maximaal een jaarloon mag zijn, anderen willen een percentage van de omzet of juist een vast maximumbedrag. Weer anderen willen 'bonusbanken' verplichten hogere reserves aan te houden.

Bonussen
''De algemene lijn is wel dat er geen gegarandeerde bonussen mogen zijn of bonussen voor kortetermijnsuccessen'', zei Bos, die hier al twee jaar geleden een debat over aanzwengelde.

Bos stelde dat Frankrijk en Duitsland hem nu volgen. ''En Groot-Brittannië is positiever dan krantenberichten doen geloven.''

Bos hoopt dat Verenigde Staten meedoen, zodat de overheden samen sterker staan tegenover de bankiers. ''De VS is nu wel erg stil hierover, dus we weten niet of en hoe ze de bonussen willen aanpakken.''