LUXEMBURG - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal. Op jaarbasis liet de economie van de zestien eurolanden een teruggang zien van 4,7 procent.

Dat blijkt uit cijfers die het Europese bureau voor de statistiek Eurostat woensdag bekend heeft gemaakt.

De krimp op kwartaalbasis van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone komt overeen met een voorlopige schatting van Eurostat die in augustus werd gegeven. Op jaarbasis werd toen een teruggang gemeld van 4,6 procent. Analisten dachten dat deze cijfers onveranderd zouden blijven.

Krimp
In het eerste kwartaal van 2009 was nog sprake van een economische krimp van de eurozone met 2,5 procent op kwartaalbasis en met 4,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat was de sterkste economische krimp sinds het begin van de metingen in 1995.

Voor de gehele Europese Unie van 27 landen werd voor het tweede kwartaal een krimp gemeld van 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal en 4,8 procent op jaarbasis. Dit was in het eerste kwartaal respectievelijk 2,4 procent en 4,8 procent.

Producentenprijzen
Eurostat maakte verder bekend dat de industriële producentenprijzen in de eurozone zijn in juli met 0,8 procent gedaald ten opzichte van juni.

Analisten gepolst door Reuters dachten dat de producentenprijzen in juli met 0,6 procent zouden dalen. Een belangrijke oorzaak is de lagere energieprijs. De prijs voor energie daalde op maandbasis met 3,1 procent, terwijl de prijzen van halffabrikaten en consumentengoederen gelijk bleven.

In vergelijking met juli vorig jaar daalden de prijzen in de eurozone met 8,5 procent, iets sterker dan de afname met 8,4 procent waarop analisten gemiddeld rekenden. Volgens Eurostat was de prijsdaling op jaarbasis het sterkst in Nederland, min 14,8 procent.