Het plan van het kabinet om vergunningaanvragen voor de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s te versoepelen, is een goede zaak. Pas dan wordt de overstap voor consumenten interessant.

Door Albert Brouwer | PricewaterhouseCoopers

Een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) laat zien dat in 2020 tussen de twee en vijf procent van alle nieuw verkochte auto’s wereldwijd compleet elektrisch is aangedreven. Het precieze percentage is sterk afhankelijk van de technologische ontwikkeling van een elektrisch aangedreven motor en krachtigere en efficiëntere batterijen.

En pas als een goede infrastructuur van oplaadstations is neergezet kan een massale introductie van de elektrische auto bij consumenten echt een vervolg krijgen.

Ambitieus
Het kabinet wil dat er in 2020 een miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden. Dat is een ambitieus streven. Een stap in de goede richting is het voornemen om vergunningaanvragen voor de aanleg van oplaadpunten te versoepelen en het fiscaal aantrekkelijk te maken er een te bouwen. Dit is een belangrijke stap.

Het ontbreken van een netwerk van oplaadstations limiteert de automobilist immers tot korte afstanden. Over hoe het energienetwerk deze extra energiebelasting kan opvangen zullen overheid en energieleveranciers snel bindende afspraken moeten maken.

Daarnaast is het slim ook naar projecten in Israël en Denemarken te kijken. In deze landen worden punten gebouwd waar bezitters van elektrische auto’s hun lege batterij kunnen inruilen voor een volle. Dit is gratis door de verschillende subsidies die worden verstrekt.

Hobbel
Een andere hobbel die de elektrische auto nog moet nemen, wordt veroorzaakt door de technologie. Grote autoproducenten en -leveranciers geven jaarlijks tussen de anderhalf procent en zes procent van hun budget uit aan onderzoek met betrekking tot elektrische voertuigen.

Dit doen ze onder andere om het kostenverschil tussen auto’s met verbrandingsmotoren en elektrische auto’s te verkleinen. Op dit moment kan het kostenverschil namelijk oplopen van 7000 dollar tot 20.000 dollar afhankelijk van het type auto.

Het merendeel van deze additionele kosten is te danken aan de dure bestandsdelen van de batterij. Op dit moment wordt vol ingezet op de ontwikkeling van een krachtigere en efficiëntere Lithium-ion batterij.

Opmars
De gestage opmars van elektrische auto’s maakt het huidige businessmodel van automotivebedrijven in elk geval onhoudbaar. Nieuwe spelers krijgen kansen om toe te treden tot de van oudsher traditioneel verdeelde automotivemarkt. Chinese automakers zien in dat het inhalen van de gevestigde spelers geen nut heeft.

Zij zetten nu vol in op de elektrische automarkt. De belangrijkste doorbraken zijn de komende jaren vanuit die hoek te verwachten.

Albert Brouwer is partner en automotiveleader bij PricewaterhouseCoopers.