ROTTERDAM - De Nederlandse industrie en kennisinstellingen mikken op een uniek demonstratie-windmolenpark.

Het park moet 75 kilometer uit de kust van Callantsoog komen en staat in een waterdiepte van 30 tot 35 meter. Nergens ter wereld staat een windpark op deze diepte en op zo'n grote afstand van de kust.

Het plan werd woensdag in Rotterdam aangeboden aan Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Het Innovatieplatform, een denktank onder aanvoering van minister president Jan Peter Balkenende gaf de aanzet tot het FLOW-plan.

De ondernemingen RWE Nederland, Eneco, netwerkbeheerder Tennet, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind zijn naast onderzoekscentrum ECN en de TU Delft betrokken bij het project.

Onderscheiden
Het plan omvat naast het windpark een onderzoeksprogramma en moet onder meer leiden tot het ontwikkelen van nieuwe installatietechnieken, waarmee bedrijven in ons land zich wereldwijd kunnen onderscheiden.

Het windpark zal vanaf het land niet zichtbaar zijn en zal twintig tot zestig turbines tellen. Het initiatief moet de doelstelling van het kabinet dichterbij brengen om in het jaar 2020 windparken met een totale capaciteit van 6.000 megawatt te hebben op de Noordzee.

Het demonstratie-windpark krijgt een capaciteit van 100 tot 300 megawatt, genoeg om te voorzien in de behoefte aan elektriciteit van 100.000 tot 300.000 huishoudens.

Van der Hoeven staat positef tegenover het plan, waarvan de financiering nog onduidelijk is. Zij noemde het uniek in de wereld. De minister wil met de bedrijven om de tafel gaan zitten om te bezien hoe het project ondersteund kan worden.