TEMPE - De Amerikaanse industrie heeft in augustus voor het eerst sinds januari vorig jaar weer groei laten zien. De index die de bedrijvigheid meet, steeg tot 52,9.

Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse onderzoeksbureau Institute for Supply Management (ISM) dinsdag bekend heeft gemaakt.

Analisten hielden rekening met een stand van 50,5. De index geeft de ontwikkeling van de productiviteit in de industrie weer. Een stand lager dan 50 duidt op krimp, een niveau van boven de 50 betekent dat de sector groeit.

Stand
De stand van de index over augustus is het hoogste sinds juni 2007, toen eveneens een stand werd bereikt van 52,9. De ISM-index voor de verwerkende industrie noteerde in juli een stand van 48,9.

Het groeicijfer geeft aan dat de maatregelen van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve om de kredietmarkten te stabiliseren hun vruchten afwerpen. Ook een grootscheepse sloopregeling van de overheid om de autoverkoop een impuls te geven en een belastingmaatregel om de huizenmarkt aan te zwengelen, droegen bij aan de groei.

Productie
''De productiedaling van de afgelopen anderhalf jaar is gestaakt. Elf van de achttien industrieën laten in augustus weer groei zien. Hoewel dit zeker positief is, moeten we er wel rekening mee houden dat nog niet alle industrieën groei laten zien'', aldus het onderzoeksbureau.

De sectoren die in augustus nog krompen, waren onder meer de staalindustrie, de kunststofindustrie, de meubelbranche en de voedingsmiddelenindustrie.