DEN HAAG - Viswinkels en viskramen willen vakantiekrachten en oproepkrachten aan zich binden door de jongelui een korte opleiding aan te bieden. Onder het motto 'boter bij de vis' zijn daarover afspraken gemaakt in de nieuwe cao voor de visdetailhandel.

Zodra het diploma is behaald, krijgt de werknemer een opslag van 3 procent op het loon. Het gaat om een nog op te zetten cursus van vier avonden, waarin mensen hun kennis over de vis kunnen vergroten en zich kunnen bekwamen in het bereiden van vis.

In de cao, die geldt voor zo'n vijfduizend mensen, is ook afgesproken dat de lonen per 1 september met 0,5 procent omhooggaan en nog eens met 0,5 procent op 1 januari. De vakbond CNV Vlees en Vis heeft dat afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Visdetailhandelaren en de Centrale Vereniging van Ambulante Handel.