DEN HAAG - De overheid moet de mogelijheid krijgen om falende banken zonder toestemming van de aandeelhouders te nationaliseren.

Op die manier moet worden voorkomen dat de belastingbetalers opdraaien voor de redding van een bank, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in het dinsdag verschenen boek 'De grote recessie'.

Aandeelhouders wachten volgens het CPB in de huidige situatie uit eigen belang vaak te lang met het ophalen van nieuw kapitaal om de balans van de bank te verstevigen. Liever beperken ze de kredietverlening om een bank te redden. ''Toezichthouders moeten eerder ingrijpen dan aandeelhouders zouden willen'', concludeert het planbureau.

Onteigenen
''De overheid moet tegen een bank kunnen zeggen: verhoog je kapitaal of we onteigenen jullie. Die wetgeving moet er op Europese schaal komen'', zei CPB-directeur Coen Teulings bij de presentatie van het boek.

Minister Wouter Bos van Financiën sloot zich onmiddellijk aan bij het voorstel van Teulings. Bos zoekt naar mogelijkheden om in te grijpen bij beursgenoteerde bedrijven ''op het moment dat je nog kunt voorkomen dat de rekening bij de belastingbetaler terechtkomt''.

Overleg met duizenden aandeelhouders is dan in sommige noodgevallen niet mogelijk. Bos zei dat de onvrijwillige nationalisatie zonder instemming van de aandeelhouders iets is wat de staat nodig heeft ''in de gereedschapskist''.