DEN HAAG - De economische crisis maakt weinig mensen blij, maar treft vooral het geluk van degene die werkloos worden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het dinsdag gepresenteerde boek 'De grote recessie'.

Verlies van inkomen of vermogen doet volgens het CPB wel even pijn, maar went relatief snel. Het ongeluk van de werkloze duurt echter veel langer. Uit verschillende studies is gebleken dat werklozen gemiddeld aanzienlijk ongelukkiger zijn dan mensen met een baan.

Volgens de auteurs is werkloosheid een belangrijke bron voor depressies en familieproblemen. De kans op zelfdoding is onder werklozen zelfs twee tot drie keer groter dan gemiddeld.