DEN HAAG - De sores die consumenten ondervinden door het stilzwijgend verlengen van abonnementen en lidmaatschappen, wordt mogelijk al met ingang van het komende jaar aangepakt.

Donderdagochtend praat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van de PvdA. De partij zegt in reactie op een GPD-artikel al een meerderheid in de Kamer aan haar kant te weten.

Het televisieprogramma Kassa! kaartte de kwestie aan. Meer dan de helft van de deelnemers aan een enquête ergerde zich aan de praktijk, 40 procent had een inmiddels ongewenst abonnement. Het wetsvoorstel voorziet in kortere opzegtermijnen en eenvoudigere manieren om op te zeggen.