DEN HAAG - De Tweede Kamer is blij dat ook het IJslandse parlement zich schaart achter de afspraken die gemaakt zijn over het terugbetalen van de Icesave-tegoeden.

Wel hebben met name CDA en VVD nog vragen over wat de consequenties zijn van de eisen die het parlement vrijdag heeft gesteld.

''Zij wijken af van wat eerder afgesproken is en daarmee zijn de onderhandelingen over het verdrag weer open'', aldus CDA-Kamerlid Elly Blanksma.

Draagkracht
Volgens VVD-Kamerlid Frans Weekers kan het niet zo zijn dat als gevolg van de IJslandse eisen de Nederlandse belastingbetaler de dupe is. ''Linksom of rechtsom, dat geld moet terug. Desnoods doen ze er maar een paar jaar langer over.''

PvdA-Kamerlid Paul Tang stelt dat er in ons land best bereidheid is om rekening te houden met de draagkracht van IJsland. Hij ziet een rol weggelegd voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij de beoordeling daarvan.

Rente
Om de IJslandse economie niet te zwaar te treffen, eist het parlement dat de hoogte van de jaarlijkse terugbetalingen afhankelijk is van de economische groei, gemeten van het crisisjaar 2008. De eerste zeven jaar betalen de IJslanders niks, maar wordt de rente wel opgeteld bij de schuld. Vanaf 2016 begint het betalen, dat in principe in 2024 afgerond moet zijn. Nieuw overleg is nodig als dan nog niet alles is terugbetaald.