AMSTERDAM - Slechts een minderheid van de gemeenten laat ondernemers doorlichten door het Bureau Bibob, het bureau van Justitie dat onderzoekt of bedrijven banden hebben met de onderwereld.

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, ambtenarenblad Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau UZ3 dat de krant vrijdag heeft gepubliceerd.

Van de 441 gemeenten maken er 179 nooit gebruik van de mogelijkheid het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen. Het gaat voornamelijk om kleinere gemeenten. Zij vinden de procedure te tijdrovend, te ingewikkeld of onnodig, aldus Trouw. Bijna een derde van de gemeenten (140) heeft wel eens een vergunning geweigerd of nader advies gevraagd aan Bibob.

Malafide
Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om malafide ondernemers vergunningen te weigeren of in te trekken wanneer blijkt dat zij banden met criminelen onderhouden.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken willen ook een tussenvorm in het leven roepen voor ondernemers die geen controleerbare informatie uit het buitenland kunnen leveren voor de integriteitstoets. In zo'n geval moet de procedure tijdelijk stilgelegd kunnen worden en krijgt de ondernemer voorlopig geen vergunning, aldus justitieminister Ernst Hirsch Ballin. ''Liever voorlopig géén vergunning dan voorlopig wél een vergunning.''