DEN HAAG - Meerderjarige pleeg- en stiefkinderen die thuis wonen, zijn voortaan in de sociale zekerheid gelijk aan volwassen eigen kinderen.

Nu worden alleenstaande ouders met bijvoorbeeld bijstand of AOW nog gekort op hun uitkering zodra hun inwonende pleeg- of stiefkind 18 jaar of ouder is. Dan worden zij gezien als twee volwassenen die een gezamenlijke huishouding voeren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft donderdag aan de Tweede Kamer geschreven dat zij op dit punt de regels gaat aanpassen. ''De regering acht de uitkeringsgevolgen voor de alleenstaande ouder van een meerderjarig pleeg- of stiefkind ongewenst'', aldus Klijnsma. De bedoeling is volgens haar woordvoerder dat 1 januari 2010 de regels zijn aangepast.

Kinderbijslag
De pleeg- en stiefkinderen worden gelijkgesteld aan eigen kroost als de alleenstaande ouder voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd ook kinderbijslag ontving voor de inwonende jongeren. In het geval van pleegkinderen kan het ook gaan om een pleegvergoeding die de ouder kreeg.

De kosten van de gelijkstelling zijn volgens Klijnsma ''verwaarloosbaar''. Het zou volgens haar woordvoerder om een zeer beperkt aantal gevallen gaan.