LEEUWARDEN - Friesland Bank heeft in het eerste halfjaar een winst behaald van 10 miljoen euro. Dat was flink minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de bank onder de streep 41 miljoen euro overhield. Dat maakte Friesland Bank donderdag bekend.

De forse daling van de winst komt vooral doordat belangen die Friesland Bank heeft in andere bedrijven minder geld opleverden. De Friese Bank leed in de eerste jaarhelft zelfs een verlies op deze deelnemingen in andere banken.

Op de verkoop van een deelbelang in internetbank BinckBank werd een flinke boekwinst behaald. Friesland Bank heeft nu nog een belang van ruim 5 procent in BinckBank.

Rente
De inkomsten uit rente bedroegen ruim 34 miljoen euro, 33 procent minder dan in dezelfde periode van 2008. De bank zag spaartegoeden met 160 miljoen euro toenemen tot bijna 2,9 miljard euro. Friesland Bank leende 3 procent meer geld uit, een stijging waarmee de uitstaande kredieten groeiden tot 8,5 miljard euro.

Friesland Bank wordt sinds 1 april geleid door Robbert Klaasman. Hij verving Willem Cramer die in maart opstapte. Cramer was in conflict geraakt met de raad van commissarissen over het te voeren beleid bij de bank. Vorig jaar leed Friesland Bank voor het eerst in haar 95-jarige bestaan verlies. Dat kwam uit op 75 miljoen euro.

Banen
Friesland Bank maakte afgelopen april bekend acht vestigingen te sluiten en binnen twee jaar 250 banen te schrappen. Hierover werd een sociaal akkoord bereikt met de vakbonden. Volgens de bank zijn de personeelskosten in de eerste jaarhelft met 6 procent gedaald naar 42 miljoen euro.

Friesland Bank blijft voorzichtig over de nabije toekomst. Volgens de bank blijft de economische situatie onzeker en marktomstandigheden ongunstig. Wel ziet de bank ,,tekenen van herstel''. Verwachtingen over de te halen resultaten in 2009 geeft de bank niet.