AMSTERDAM - De FNV houdt vast aan de doelstelling de AOW-leeftijd op 65 te houden. ,,Wij houden vertrouwen in onze argumenten en in de redelijkheid van onze gesprekspartners in de Sociaal-Economische Raad'', aldus een woordvoerder van de vakcentrale woensdag.

Het kabinet wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar. De SER heeft tot 1 oktober de tijd om met alternatieven te komen die evenveel opleveren. In de raad, waarin werkgevers, vakcentrales en onafhankelijke kroonleden zitten, is ''nog geen begin van overeenstemming'', zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Verdeeldheid
Hij constateert dat er verdeeldheid is binnen de vakbeweging. Hij doelt daarmee op berichten dat voor het CNV ophoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar wel bespreekbaar is.

De christelijke vakcentrale haastte zich woensdag te verduidelijken dat op dit moment ook voor het CNV verhoging van die leeftijd een stap te ver is. Maar als andere maatregelen niet helpen om de staatsfinanciën op orde te krijgen, is verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar.

Hypotheekrenteaftrek
Het CNV denkt dan aan afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor huizen van boven een miljoen en aan fiscalisering van de AOW. Bovendien moeten meer mensen die nu aan de kant staan de kans krijgen te werken en moeten zes op de tien 60-plusser betaald werk hebben.

''Verhoging van de AOW-leeftijd komt pas in beeld als onze andere maatregelen zijn genomen, maar tekortschieten om de problemen op te lossen. We meten dat in 2012 en 2015'', aldus het CNV.

Alternatieven
De FNV is met een hele reeks alternatieven gekomen. Maar naar verluidt is uit doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau gebleken dat alternatieven onvoldoende opleveren.