DEN HAAG - De besprekingen in het kabinet over de begroting voor volgend jaar verlopen volgens minister Wouter Bos (Financiën) ongelooflijk soepel.

Hij zei dat woensdag na kabinetsberaad over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Eind deze week verwacht het kabinet de gesprekken, die twee weken geleden begonnen, af te ronden.

De belangrijkste reden dat het zo vlot gaat, is dat de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie dit voorjaar al tot een pakket crisismaatregelen besloten voor de rest van de kabinetsperiode. Daarnaast beseffen volgens Bos alle ministers hoe moeilijk de financiële positie is onder druk van de recessie.

Tegenvallers
Aan het begin van de besprekingen liep het kabinet nog tegen een serie tegenvallers aan, onder meer door de Mexicaanse griep, bij Sociale Zaken en bij de kinderopvang. In totaal ging het volgens ingewijden om dik een miljard euro.

Bos wees er woensdag op dat ondanks het soepele verloop er wel moeilijke besluiten te nemen waren. Inhoudelijk wilde hij niet op de maatregelen ingaan. Over de koopkracht van burgers in 2010 werd het kabinet het volgens hem eerder al eens.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in de laatste prognoses een gemiddeld koopkrachtverlies voor vrijwel iedereen van een kwart procent. Volgens ingewijden kan het koopkrachtverlies gemiddeld nog iets hoger uitvallen.