STEENWIJK - Stramproy Green Coal gaat energiebedrijf Essent gedurende twee jaar biocoal leveren, een nieuwe stof die samen met kolen gestookt kan worden in energiecentrales. De bedrijven tekenden woensdag een overeenkomst voor 90.000 ton in twee jaar.

Het bedrijf gaat de steenkoolvervanger maken in een nieuwe installatie in het Overijsselse Steenwijk. Volgens beide bedrijven gaat het om de eerste installatie ter wereld die deze stof op commerciële basis gaat vervaardigen.

Biocoal geldt als milieuvriendelijk. Met 90.000 ton biocoal hoeft een kleine 80.000 ton steenkool minder te worden geïmporteerd in ons land. Biocoal wordt gemaakt door houtachtige biomassa onder druk langzaam te verhitten tot zo'n 300 graden. De stof krijgt daardoor eigenschappen die met steenkool te vergelijken zijn.

De biocoal-installatie in Steenwijk is efficiënt doordat warmte niet verloren gaat, maar wordt gebruikt voor het opwekken van stroom.