DEN HAAG - De mate waarin gewas wordt ingezet voor biobrandstof dient af te hangen van de omvang van de oogst. Dat bepleit Jaap Haanstra, die bij LTO-Nederland voorzitter is van de vakgroep Akkerbouw.

De Europese Unie heeft bepaald dat een vast percentage van autobrandstof moet bestaan uit plantaardig materiaal. Haanstra pleit voor een ''variabele bijmengverplichting'', die omhoog gaat als er veel graan is en omlaag als er weinig op de markt komt.

De boeren kampen nu met lage prijzen van graan op de wereldmarkt. Een variabele bijmenging zou meer stabiliteit brengen in de prijzen.

Volgens LTO kent alleen Brazilië een systeem dat hierop lijkt. Daar is de hoeveelheid ethanol in de benzine afhankelijk van de olieprijzen.