AMSTERDAM - Het kabinet ligt ver achter op schema bij het terugdringen van de regelgeving voor ondernemers. Dat zegt voorzitter Steven van Eijck van Actal, het college dat het kabinet adviseert over het verminderen van de bureaucratie.

De resultaten tot nu toe zijn zijn zorgwekkend en vereisen op korte termijn een andere aanpak, aldus Van Eijck. Het kabinet zal er met de huidige aanpak niet in slagen de administratieve lasten voldoende te verlagen, heeft Van Eijck in een advies laten weten aan staatssecretaris VAN Financiën De Jager.
­
De Jager laat in een eerste reactie weten dat er sprake moet zijn van een misverstand. 'Er is geen reden tot zorg, het kabinet ligt wel degelijk op schema' zegt een woordvoerder van De Jager.

Misverstand
'Wij gaan ervan uit dat Actal de cijfers verkeerd interpreteert.' De Jager heeft volgende week een gesprek met Van Eijck en verwacht dat het misverstand dan snel opgelost zal zijn.
­
Volgens Van Eijck maakt Actal geen vergissing. Hij wijst erop dat het streven om 166 subsidieregelingen goedkoper te maken tot nu toe bij slechts 2 regelingen gelukt is.
­
Lastenverlichting
Het adviescollege plaatst ook vraagtekens bij de aangekondigde 1 miljard extra lastenverlichting voor het bedrijfsleven in het kader van de crisisbestrijding. Volgens Actal is niet duidelijk 'op welke wijze, op welk moment en in welke mate de crisismaatregelen de administratieve lasten voor de bedrijven zullen verlichten.'
­
Het collega waarschuwt daarnaast dat bij het verminderen van de kosten voor het naleven van regels niets gebeurt. 'In de aanpak ontbreekt een goede nulmeting, een solide netto reductiedoelstelling en lastenplafonds per departement', schrijft Actal.