AMSTERDAM - Werk kan gevaren voor de psychische gezondheid opleveren. Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat 28 procent van de werkende mensen binnen de Europese Unie wordt blootgesteld aan factoren die het geestelijk welbevinden negatief kunnen beïnvloeden.

Nederland kent het hoogste percentage binnen de EU, maar liefst 63 procent van de werkende mensen heeft hier te maken met dergelijke risicofactoren. Letland heeft het laagste percentage; hier gaat het slechts om 0,9 procent.

De belangrijkste factoren zijn een te hoge tijdsdruk en een te grote hoeveelheid werk, zo meldt het Europese statistiekbureau. Ook pesten en geweld worden genoemd. Vooral personeel binnen de gezondheidszorg en maatschappelijk werk wordt geconfronteerd met aspecten die hun psychische gezondheid kunnen aantasten. Blootstelling aan zulke risicofactoren kan depressiviteit, angst en stress tot gevolg hebben.

Rugklachten
De lichamelijke gezondheid is bij 41 procent van de werkende EU-burgers in het geding. Zo'n 81 miljoen mensen hebben te kampen met aspecten die de fysieke toestand kunnen beïnvloeden. De voornaamste lichamelijke problemen waar werkenden tegenaan lopen, zijn rugklachten en pijn in nek, schouders, armen en handen. Het risico neemt toe naarmate de leeftijd vordert.

Wat betreft blootstelling aan factoren die de lichamelijke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden is Nederland een middenmoter. Hier heeft 11 procent van de werkenden met dergelijke factoren te maken. Finland vormt met 24,5 procent een uitschieter, terwijl Ierland het laagste percentage kent (3,2 procent).

De beroepen die het meeste gevaar voor de fysieke toestand opleveren, zijn te vinden in de sectoren land- en mijnbouw. Bovendien komen ook gezondheidszorg en maatschappelijk werk weer in het rijtje voor.