DEN HAAG - De hoogte van de kinderbijslag in landen buiten de Europese Unie wordt aangepast aan de kosten voor het levensonderhoud in die landen. Dit betekent dat de kinderbijslag voor kinderen die in Marokko en Turkije wonen, omlaaggaat.

Minister André Rouvoet werkt aan plannen om de kinderbijslag buiten de EU aan te passen, zo meldde maandag zijn woordvoerder. De ministerraad buigt zich vrijdag over de voorstellen van Rouvoet. Hij komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

De kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor zorg en onderwijs van kinderen, maar dit liggen in Marokko en Turkije een stuk lager. Naar deze twee landen gaat de meeste kinderbijslag vanuit Nederland.

Fraude
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) liet eerder al weten de eisen voor het verstrekken van kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen aan te scherpen. De Kamer had daarop aangedrongen om fraude met de kinderbijslag te bestrijden.

Ouders met kinderen in het buitenland kunnen recht hebben op dubbele kinderbijslag. Maar dan moet wel vaststaan dat het kind niet meer bij de ouders woont, terwijl die nog wel zorgen voor het onderhoud van het kind.

Om gesjoemel te voorkomen, moeten de ouders voortaan bij hun aanvraag een verklaring laten zien van de autoriteiten uit het land waar hun kind woont. Daarnaast moeten ze elk kwartaal aantonen dat ze zelf niet bij hun kind wonen, maar het wel onderhouden.