We zitten in een uitstekende periode om eerder gedane innovatie-investeringen eens goed onder de loep te nemen. Van investeren naar inventariseren.

Door Marianne Herbert | Logica

Het is een voor de hand liggende maatregel bij tegenvallende resultaten: besparen op innovatieprojecten. In normale economische tijden vinden we het al moeilijk om ons geld in te zetten op activiteiten met een open einde; nu overal het vet en de franje onder het vergrootglas moeten, wordt dat er niet minder op.

Voordeel
Toch is innovatie essentieel voor ons commerciële voortbestaan. Concurrentievoordeel in de markt, maar ook het vermogen te reageren op veranderende klantbehoeften of regelgeving, worden vaak toegeschreven aan de innovatiekracht van een onderneming. Zo bezien zou innovatie de laatste post moeten zijn waar gesneden wordt. Een lastige spagaat, want het valt niet altijd mee de waarde van innovatie aan te tonen met harde cijfers.

Daarom is deze tijd van terugtrekken en hergroeperen een uitstekende periode om eerder gedane innovatie-investeringen eens goed onder de loep te nemen. De afgelopen jaren zijn de meeste bedrijfsprocessen in meer of mindere mate vervangen of ondersteund door ICT. Denk bijvoorbeeld aan de innovatie van marketing en sales: dankzij de inzet van online- en mobiele communicatie heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme omwenteling in klantcontact plaatsgevonden.

Maar voldoen de ICT-keuzes voor innovatie op dit vlak ook aan de eisen van deze tijd? En bovenal: hebben we scherp in beeld hoe ze hebben bijgedragen aan onze businessdoelstellingen?

Norm
In een organisatie van een beetje omvang zijn dit bepaald geen simpele vragen om te beantwoorden. Vanuit de aloude tweedeling in organisaties, de 'business' versus de 'IT', zullen de antwoorden al flink verschillen. Verder, waar ligt de norm als het gaat om voldoen aan 'de eisen van deze tijd', en hoe maak je de effecten op businessdoelstellingen meetbaar?

Het beantwoorden van de eerste vraag kan natuurlijk met behulp van voorlichting op dit gebied door experts. Minstens zo interessant is de perceptie van degenen die zelf met de innovaties wérken. Door alle meningen van collega's te verzamelen ontstaat een goede graadmeter van het volwassenheidsniveau van gekozen oplossingen en strategieën, want zij zijn degenen die dagelijks de (on)mogelijkheden ervan tegenkomen.

Voor zicht op de effecten van innovatie op businessdoelstellingen luiden de vragen: weten we hoeveel extra klanten of klantgroepen bereikt zijn? Hebben we de beoogde efficiencyverbeteringen in beeld, of zien we logische koppeling tussen systemen? En, nog belangrijker: gebruiken we deze kennis om verbeteringen door te voeren?

Inventariseren
Voor kwaliteitsmanagers is de inzet van een 'maturity scan' niets nieuws. Inmiddels zijn dergelijke methoden ook beschikbaar voor toetsing van de effectiviteit van innovaties. Daarmee verleggen we de nadruk van investeren naar inventariseren.

Op zo'n inventarisatie volgt logischerwijs een 'roadmap' voor verbetering, met de juiste prioriteitenvolgorde. Opdat we de winst van voorgaande innovaties kunnen gaan oogsten - en kunnen gaan zaaien voor de toekomst.

Marianne Herbert, Logica Management Consulting