AMSTERDAM - Hanja Maij-Weggen heeft sinds haar aantreden als commissaris in Noord-Brabant 149 erefuncties aanvaard. Geen daarvan is vermeld op de provinciale website.

Uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur blijkt dat de twaalf commissarissen van de koningin in hun provincies zitting hebben in honderden comités van aanbeveling. Vaak gaat het om gesubsidieerde instellingen.

Alleen Limburg maakt hier actief melding van. Lidmaatschap van een comité van aanbeveling brengt overigens geen extra werkzaamheden met zich mee.

Moeilijkheden
Met 149 beschermvrouwschappen, erelidmaatschappen en verwante functies, is Maij-Weggen (CDA) koploper. Clemens Cornielje, commissaris in Gelderland, kwam in moeilijkheden na een omstreden subsidie aan een operagezelschap waarbij hij ook in het comité van aanbeveling zit.

De gedeputeerden spreken elkaar op cruciale punten tegen over de achtergronden van deze kwestie, blijkt uit stukken die in bezit zijn van Binnenlands Bestuur.