UTRECHT - Het milieuvriendelijk opwekken van stroom komt in het gedrang door de plannen om in ons land nieuwe grote elektriciteitscentrales te bouwen. Dat zegt directeur Kees den Blanken van Cogen, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die zelf hun stroom opwekken.

Netwerkbeheerder TenneT meldde donderdag dat de plannen leiden tot een overschot op de Nederlandse markt en dat Nederland stroom kan gaan exporteren.

Tijd
Den Blanken denkt dat daarvan weinig terechtkomt, gezien de tijd die nodig is om de hoogspanningsleidingen te bouwen. ''De netten kunnen het niet aan'', zegt Den Blanken. Hij vreest dat de grote elektriciteitsproducenten de stroom goedkoop op de Nederlandse markt gaan brengen.

Daardoor komt er volgens hem minder terecht van zogeheten warmtekrachtkoppeling (wkk), het opwekken van stroom op plaatsen waar de vrijkomende warmte nuttig kan worden gebruikt. Volgens Den Blanken is wkk goed voor de helft van de stroom in Nederland. De industrie levert daarvan zo'n 40 procent en de glastuinders zo'n 30 procent.

Eemsvlakte
Energiebedrijven willen op de Eemsvlakte in Groningen en op de Maasvlakte bij Rotterdam grote centrales bouwen. Daarbij gaan volgens Den Blanken enorme hoeveelheden energie verloren in de vorm van warmte, die niet benut wordt.

Door energie op te wekken op plaatsen waar de stroom en de warmte wel worden gebruikt, wordt bespaard op energie én op transportkosten van elektriciteit.

Vangnet
Den Blanken pleit voor een ''vangnetregeling'' van de overheid om investeringen in wkk veilig te stellen. Als de exploitatie van wkk-installaties relatief duur is door lage energieprijzen, zou de overheid een subsidie dienen te geven. Den Blanken pleit voor uitbreiding van de pot voor groene stroom, de zogeheten SDE-regeling.