DEN HAAG - In een jaar tijd is het aantal werklozen met 78.000 gestegen. Tussen mei en juli van dit jaar zaten gemiddeld 371.000 mensen werkloos thuis. Dat zijn er net zoveel als in de periode tussen april en juni.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. ''Het valt mee'', zegt CBS-econoom Michiel Vergeer in een reactie. Maar dat betekent niet dat de pijn nu uit de lucht is, waarschuwt hij. De regeling voor de deeltijd-WW heeft een dempend effect op de cijfers.

In juli is het aantal werkloosheidsuitkeringen wel met 20.000 toegenomen, blijkt uit cijfers van UWV Werkbedrijf. ''Dat zijn voor een groot deel mensen die in deeltijd-WW zitten'', aldus Vergeer. Die zijn niet terug te vinden in de CBS-cijfers omdat zij niet werkloos zijn en ook niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Mannen
In totaal is nu 4,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 4,0 procent. Het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid gemiddeld met 11.000 per maand. Het Centraal Plan Bureau verwacht dat het aantal werklozen volgend jaar zal oplopen tot 615.000.

Er zijn vooral meer mannen werkloos. Zij nemen driekwart van de toename voor hun rekening, blijkt uit de CBS-cijfers. Bij jongeren (15-24 jaar) kwam de stijging zelfs helemaal voor rekening van de mannen. ''Dat komt doordat veel meisjes kiezen voor de zorg of het onderwijs'', aldus Vergeer. ''Dat zijn sectoren die niet gevoelig zijn voor de recessie''

Jongeren
Het aantal jongeren dat zich als werkloze meldt, is niet groter dan gebruikelijk. Volgens Vergeer blijven jongeren nu meer in het onderwijs hangen ''Maar het is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.''

Het aantal vacatures dat bij UWV is aangemeld is in een half jaar tijd fors gedaald. In de eerste zeven maanden van dit jaar waren het er 148.000, 19 procent minder dan dezelfde periode in 2008. Werkgevers dienden 36.000 ontslagaanvragen in en dat zijn er 2,5 maal zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De instantie verleende bijna 21.000 ontslagvergunningen, ruim twee maal zoveel als in de eerste zeven maanden van 2008.