DEN HAAG - In de eerste helft van dit jaar zijn in de land- en tuinbouw 49 bedrijven failliet gegaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat zijn er meer dan in de eerste helft van vorig jaar, toen 36 bedrijven failliet gingen, en evenveel als in de tweede helft van vorig jaar.

Gezond
Minister Gerda Verburg (LNV) zegt in een reactie dat ze de mogelijkheden inventariseert om bedrijven te ondersteunen, maar ze tekent daarbij aan dat die bedrijven dan wel in de kern gezond moeten zijn en dat de problemen waar ze mee kampen, tijdelijk zijn.

Of er maatregelen komen en zo ja welke is nog onduidelijk. ''Steun kan binnen de Europese regelgeving niet zo maar gegeven worden'', zegt de bewindsvrouw.

Situatie
Van 2003 tot en met 2006 lag het aantal faillissementen in de land- en tuinbouw veel hoger dan dit jaar. De oorzaak is waarschijnlijk dat de slechte situatie daar toen langer aanhield dan in deze jaren. Bedrijven konden daardoor steeds minder teren op reserves en moesten het opgeven.

In het hele bedrijfsleven verdubbelde het aantal faillissementen in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de landbouwsector nam dat aantal dus met een derde toe.

Tuinbouw
In de eerste helft van dit jaar gingen 24 tuinbouwbedrijven failliet, vooral bedrijven die groenten, bloemen en champignons teelden. Ook gingen hoveniersbedrijven en ondernemingen die diensten bieden aan de landbouw, over de kop.

De land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland zegt dat nu ook de agrarische sector zware klappen krijgt door de economische crisis, vooral in de glastuinbouw, en dat er op dit moment weinig tekenen zijn van herstel. De organisatie drong eerder aan op een tijdelijke regeling om de moeilijke periode te overbruggen.

Valuta
De sector is sterk op export gericht en heeft last van valutaschommelingen, onder meer de daling van het Britse pond, en van minder uitvoer naar Oost-Europese markten. Vooral de sierteelt heeft het moeilijk bij export.