DEN HAAG - De Haagse zakenbank NIBC heeft de nettowinst over het eerste halfjaar zien kelderen tot 15 miljoen euro, van 109 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.

Dat betekent een afname van 86 procent. Dat heeft de bank dinsdag bekendgemaakt. Over het tweede kwartaal bleef nog maar 1 miljoen euro onderaan de streep over.

Rente
Het resultaat werd vooral gedrukt door lagere rente-inkomsten en afschrijvingen op bezittingen door de financiële crisis. De netto rentebaten daalden over de eerste zes maanden van het jaar tot 28 miljoen euro.

Over de eerste helft van 2008 bedroegen de rentebaten nog 98 miljoen euro. Volgens de bank is deze daling onder meer te wijten aan een grotere financiële buffer die wordt aangehouden.

Optimisme
NIBC is voorzichtig over de vooruitzichten, maar ziet de marktomstandigheden wel iets verbeteren. ''Alhoewel we vooruitgang boeken en positieve signalen zien op het operationele vlak, blijven de financiële en economische omstandigheden uitdagend en, zoals verwacht, op onze resultaten drukken''. aldus bestuursvoorzitter Jeroen Drost in een toelichting.

De portefeuilles van NIBC bestaan voor 90 procent uit bedrijfsleningen en woninghypotheken. Over de eerste helft van het jaar moest NIBC 41 miljoen euro afschrijven op de portefeuille bedrijfsleningen met een totale waarde van 7,9 miljard euro.

Pijlers
NIBC werd als eerste Nederlandse bank hard geraakt door de crisis op de Amerikaanse markt voor woninghypotheken, maar is al een tijd niet meer actief op die markt. NIBC richt zich nu met ruim zeshonderd medewerkers vooral op twee pijlers: Merchant Banking, zakelijke diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen, en Specialised Finance, dienstverlening voor specifieke markten.

Het onderdeel Merchant Banking leed een verlies over de eerste helft van het jaar van 63 miljoen euro. ''Zoals verwacht en in lijn met de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden stelden de resultaten van Merchant Banking teleur'', aldus Drost.

Garantiefonds
Afgelopen maart deed de Haagse bank voor de tweede keer een beroep op het garantiefonds van de Nederlandse staat om geld te kunnen lenen. Daarmee kon NIBC voor 1,5 miljard euro aan obligaties uitgeven. De garantie komt erop neer dat als NIBC niet in staat is de lening terug te betalen, de Nederlandse staat dat doet.