AMSTERDAM - Het flexibele ,'nieuwe werken' in de kenniseconomie lijkt zich op het eerste gezicht prima thuis te voelen bij cloud computing. Stefan Hogendoorn van automatiseerder e-office licht toe. "Medewerkers zullen hun recht op cloud-diensten steeds vaker gaan opeisen."

Hogendoorn ziet het belang van cloud computing snel toenemen. "Het is een onontkoombaar proces", stelt de Hogendoorn, die door e-office werd aangetrokken om onder andere de Google-activiteiten uit te bouwen. "We hebben een jaar geleden besloten dat cloud computing een essentiële ontwikkeling is. Binnen afzienbare tijd zal het grootste deel van onze diensten cloud-gerelateerd zijn."

De overeenkomst tussen het afrekenmodel van elektriciteit en cloud computing is ook Hogendoorn niet ontgaan. "Je wekt als bedrijf toch ook niet je eigen energie op, dat neem je af". Met cloud computing gaat informatietechnologie dezelfde kant op, merkt hij.

Netwerken
De behoefte aan een flexibele arbeidsmarkt helpt volgens hem bij de opkomst van het uitbesteden van it-diensten. "Er ontstaan overal netwerken en dynamische samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld van zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel, red). Dan is het wel zo handig als je beschikt over een online platform."

Hogendoorn erkent dat de 'race naar de cloud' in de VS sneller zal gaan omdat de arbeidsmarkt daar veel dynamischer is dan in Europa. "Men wil daar sneller kunnen schakelen en flexibeler met personeel kunnen omgaan, wat het belang van makkelijk plooibare it-diensten vergroot." In Nederland is de arbeidsmarkt gereguleerder en komen situaties waarbij een bedrijf in korte tijd naar veel meer medewerkers groeit, of snel inkrimpt, minder snel voor.

Recessie
Desondanks blijft de wellicht belangrijkste reden voor bedrijven om it online te zetten, het besparen van kosten, uiteraard ook in Nederland relevant. De acceptatie van online dienstverlening wordt volgens Hogendoorn 'zeker' geholpen door de economische omstandigheden. "Maar", zegt hij, "wel of geen recessie, bedrijven kunnen zich beter bezig houden met waar ze echt goed in zijn, dan dat ze 600 servers in de lucht moeten houden".

Voor kenniswerkers zal de impact van cloud computing het grootst zijn, stelt Hogendoorn. Flexibele werkplekken en -tijden zullen erdoor bevorderd worden, en het delen van werk wordt makkelijker. "Voor de groeiende groep van zelfstandigen en freelancers is het met online diensten makkelijker om een nieuwe it-omgeving op te zetten."

Kennis
Op cloud-gebied verkeert Nederland wat Hogendoorn betreft nog in de onderzoekende fase. De doorbraak volgt pas als er wordt voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste moeten bedrijven nog veel leren over het onderwerp, zodat het idee van 'onbekend maakt onbemind' verdwijnt. Daarnaast zullen medewerkers, die vanuit huis al gewend zijn aan online email, messaging en andere online diensten, van hun werkgever dezelfde soort cloud-diensten gaan verwachten.

Tenslotte is de weerstand tegen verandering. Hogendoorn geeft het voorbeeld van de it'er die vreest dat zijn kennis over het beheren van e-mailsystemen en servers overbodig wordt door het uitbesteden van die techniek. Hogendoorn kan zich die twijfels voorstellen, maar volgens hem ligt hier juist een kans.

IT'ers krijgen volgens hem dankzij cloud computing meer tijd om de kerndoelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. "Je hoeft geen 'dozen' meer te schuiven, maar je kan vaker bijdragen aan nieuwe producten."