Levensgevaarlijk die pessimisten, waaronder schrijver dezes, je moet mensen geen crisis aanpraten. Toch?

Door Grimbert Rost van Tonningen | PlusPost, opiniekrant voor sociaal liberalen en ondernemers

Want het gaat toch uitstekend met de economie? Even een korte samenvatting van het goede nieuws. De Amerikaanse overheid heeft geen enkele merkbare moeite om nieuwe staatsleningen te plaatsen, zelfs niet terwijl het gaat om gigantische bedragen.

Economische groei is er alweer in Duitsland en Frankrijk en binnenkort waarschijnlijk ook in de VS. Het bankwezen is grotendeels uit de crisis; er worden her en der weer (grote) winsten gemaakt, zeker bij zakenbanken. De eerste betalingen om schulden terug te betalen aan diverse overheden zijn al gedaan.

Grondstoffenprijzen blijven relatief laag en dat geldt zeker voor onze moderne levensader: olie. De korte en lange rente zijn extreem laag, omstandigheden in aanmerking genomen. De inflatie is te verwaarlozen. De steun van de diverse overheden heeft dus gewerkt. Toch?

Bijdrukken
De Amerikaanse overheid leent in belangrijke mate bij zichzelf, bij de FED, de zogenaamde Zimbabwevariant: het drukken van nieuwe bankbiljetten. Groei is tot nu toe slechts het gevolg van de overheidsinjecties, de consumenten en de producenten laten het nog steeds massaal afweten.

Er wordt steeds minder gekocht, zeker duurzame consumptiegoederen. De autoverkopen worden kunstmatig gestimuleerd door sloopregelingen. Producenten zijn erg terughoudend met nieuwe investeringen, mede omdat financiering nog steeds erg moeilijk is. De balansen van het bankwezen zien er vaak nog steeds weinig solide uit, zeker als nog veel op leningen en andere bezittingen moet worden afgeschreven, wat te verwachten is.

Koopkracht
En de werkloosheid stijgt nog steeds in de hele Westerse wereld, spectaculair zelfs. De koopkracht van de burgers neemt hierdoor af, ook al omdat de lonen van de mensen die wel werken nauwelijks stijgen. Het bedrijfsnieuws is nog meerendeels slecht, met omzetteruggang in vrijwel iedere sector.

Winsten vergeleken met vorig jaar lopen niet zelden klappen op van 60 tot 80%. Grondstoffenprijzen zullen waarschijnlijk weer gaan stijgen – in een aantal gevallen is dat reeds zo - als gevolg van toenemende behoefte van nieuwe industrielanden zoals China, India en Brazilië.

Rente
De inflatie zal daardoor waarschijnlijk toenemen. De huizenprijzen in de Westerse wereld zakken nog steeds en het aantal faillissementen neemt spectaculair toe. Omdat de Amerikaanse overheid niet bij zichzelf kan blijven lenen zal de rente gaan oplopen, anders is het gigantische begrotingstekort niet te dekken.

Toch de FED, President Obama, om niet te spreken van vele beursanalisten ze ventileren massaal (gematigd) positief nieuws, alsof ze een collectief partnership zijn aangegaan om een beter psychologisch klimaat te scheppen, dus om u en mij vooral meer te laten consumeren.

De rekening in de VS voor het nieuwe nog goed te keuren medische verzekeringspakket dreigt echter de biljoen (1000 miljard dollar) te overstijgen en zelfs democratische senatoren beginnen zich af te vragen of dit allemaal nog wel verantwoord is, hoe nodig ook sociaal.

Beurkrach
September is traditioneel een van de slechtste beursmaanden, ook in oktober gaat het historisch gezien meestal niet best. Een beurskrach gevolgd door nieuwe langdurige recessie lijkt niet uitgesloten. Arme pensioenfondsen en hun deelnemers. En: wij belastingbetalers want de staatsschulden moeten eens terug worden betaald

Zo bezien spelen alle optimisten een gevaarlijk piramidespel, waarvoor zij niet veroordeeld kunnen worden. Wat ze doen is legaal, maar helpen doen ze er niemand mee. De kans is groot dat ‘Jan met de pet’ zich over een paar maanden bedonderd voelt, als er toch weer slecht nieuws komt.