DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende verwacht dat Nederland nog jarenlang de gevolgen gaat ondervinden van de huidige economische recessie, ook al lijkt het einde daarvan nu wel zo'n beetje in zicht.

Balkenende sprak vrijdag na afloop van de eerste reguliere ministerraad na de zomervakantie vooral over het "meerjarige karakter" van de economische problemen en de "meerjarenstrategie" die daarvoor nodig is.

Groot
Hij zei niet over zijn huidige regeertermijn heen te willen beslissen, maar zei dat het wel nodig is om over langetermijnstrategiëen na te denken. "De problematiek waar we voor staan, is van een dusdanige orde en grootte dat je echt in lange termijnen moet denken om dingen op te lossen", aldus Balkenende. Die analyse wordt volgens de premier "breed gedragen" in het kabinet.

De ministers leggen deze weken de laatste hand aan de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. CDA, PvdA en ChristenUnie spraken bij het opstellen van een pakket crisismaatregelen dit voorjaar ook af dat er vanaf 2011 wordt bezuinigd, mits het economisch herstel het dan toelaat.

Schuld
Bezuinigingen zijn nodig omdat de overheidstekorten tijdens de huidige recessie erg hoog zijn en de staatsschuld in rap tempo oploopt. Maar op welke uitgaven en in welke mate bezuinigd zal worden, moet nog worden besloten. Dat kan tot veel politieke spanningen leiden in de coalitie.

Balkenende zei vrijdag blij te zijn met de eerste tekenen van het einde van de recessie. In Duitsland en Frankrijk is het afgelopen kwartaal alweer een lichte groei gemeten. In Nederland, dat vooral met Duitsland veel handelt, zou een herstel enige tijd later moeten volgen.