Het voorspellen van de koers van de Amerikaanse dollar is buitengewoon lastig. Alan Greenspan schijnt zich eens te hebben laten ontvallen dat je net zo goed een muntje kunt opgooien. Hierdoor laat ik mij echter niet ontmoedigen.

Door Danny Geerken | Het Haags Effektenkantoor

De traditionele argumenten voor een zwakkere dollar op termijn zijn al jaren bekend: een groot  begrotingstekort gecombineerd met een groot tekort op de handelsbalans, de zogenaamde twin deficit.

Daarnaast wordt er al decennialang beweerd dat buitenlandse beleggers niet meer bereid zijn de tekorten van de VS te financieren. Eind jaren 80 waren het de Japanners waarna later Chinezen, Russen, opkomende landen en oliestaten de eer kregen om de VS te financieren.

Reservevaluta
Op dit moment wordt deze discussie nieuw leven in geblazen en lijkt het er werkelijk op dat landen met overschotten hun reserves in de toekomst ook in andere valuta zullen gaan parkeren, zoals bijvoorbeeld de euro, waardoor het belang van de dollar als reservevaluta op termijn zal afnemen.

Aangezien niemand op dit moment op een valutacrisis zit te wachten zal de afbouw zeer geleidelijk plaatsvinden. De dollar is de Microsoft onder de valuta’s. Iedereen heeft er wel een (vaak negatieve) mening over, maar men kan nog steeds niet zonder omdat het nog steeds de belangrijkste valuta ter wereld is.

Geldkraan
Op de wat kortere termijn zijn er juist argumenten die een sterkere dollar rechtvaardigen. Het vooroplopen van de VS in de economische cyclus ten opzichte van Europa en de rest van de wereld zal zorgen voor een stijgende dollar ten opzichte van de euro.

De discussie over de Exit-strategie speelt ook een belangrijke rol. Overheden hebben de geldkraan wijd open gedraaid en de rentes extreem verlaagd. Indien de Green Shoots waar sprake van is blijvend zijn en omgezet worden in een breder herstel van de economie zullen overheden om inflatie op termijn tegen te gaan de rente weer moeten verhogen.

Ik verwacht niet op korte termijn renteverhogingen maar een hint van de Fed in die richting dan wel verdere positieve berichten over de Amerikaanse economie zullen de dollar doen stijgen. Zoals de lezer van deze columns weet zitten wij in het kamp van de optimisten sinds enige tijd. Daar hoort ook een stijgende dollar bij.

Danny Geerken is oprichter en managing partner van Het Haags Effektenkantoor