DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal verder gekrompen. De krimp bedroeg 0,9 procent in vergelijking met het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder bedroeg de teruggang 5,1 procent. Dit is de sterkste krimp na de Tweede Wereldoorlog.

De cijfers zijn donderdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Volgens het CBS liepen de investeringen het sterkst terug, met bijna 13 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook huishoudens besteedden minder (min 2,6 procent). De krimp werd beperkt door een stijging van 2,8 procent van de overheidsuitgaven.

De krimp van kwartaal op kwartaal is minder groot dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen kwam de teruggang uit op 2,7 procent in vergelijking met het vierde kwartaal. Deze ongekend scherpe krimp betekende een afname van 4,5 procent van het bruto binnenlands product vergeleken met een jaar eerder.

De Nederlandse economie is nu vijf kwartalen achtereen gekrompen. Dit is volgens het CBS nog nooit voorgekomen.

Duitsland en Frankrijk klommen in het tweede kwartaal uit de recessie, zo bleek uit cijfers die eerder in de ochtend naar buiten kwamen.

Export
De export van goederen is in de maand juni met 12 procent gedaald gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Ook de invoer kende een daling, van ruim 15 procent.

De waarde van de geëxporteerde goederen bedroeg 25,6 miljard euro, 20 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met 23 procent tot 22,6 miljard euro.

De waarde van de in- en uitvoer van minerale brandstoffen nam fors af, aldus het CBS. De export van chemische producten en van voeding en dranken daalde echter veel minder dan de totale uitvoer. De uitvoer naar EU-landen nam sterker af dan de uitvoer naar niet-EU-landen. Vooral als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de in- en uitvoerprijzen in juni ongeveer 9 procent lager dan een jaar eerder.

Het handelsoverschot kwam uit op 3 miljard euro tegen 2,7 miljard euro een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is ten opzichte van juni 2008 iets verslechterd. Dat wil zeggen dat het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan die van de uitvoer.

Detailhandel
De omzet van de Nederlandse detailhandel is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,1 procent gekrompen en het volume nam met 4,8 procent af. De prijzen daalden in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar met 0,4 procent. Dat kwam onder meer door de sterk gedaalde brandstofprijzen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

Vooral de non-foodsector heeft het moeilijk. Daar lag de omzet bijna 8 procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Binnen deze sector kenden de winkels voor woninginrichting (-10,6 procent) en consumentenelektronica (-16,3 procent) de grootste omzetdaling. De tankstations draaiden ook een lagere omzet. Dit kwam door de lagere prijzen voor benzine.

De supermarkten waren binnen de detailhandel de enige uitzondering. Daar steeg de omzet met 3,3 procent vergeleken bij het tweede kwartaal in 2008. De totale omzetgroei voor winkels in voedings- en genotsmiddelen kwam uit op 2,4 procent.

De omzet in de maand juni was in lijn met die van het gehele tweede kwartaal. Opvallend was wel dat elektronicawinkels in die maand 21,4 procent minder omzet hadden.