Uit diverse onderzoeken blijkt dat startende ondernemers het opbouwen van een degelijke klantenportefeuille als grootste struikelblok ervaren. Toch zijn er voldoende kansen.

Wanneer je als ondernemer niet met een revolutionair idee hebt, moet je als startende ondernemer op een bestaande markt ‘inbreken’ om omzet te genereren. En op bestaande markten is de concurrentie vaak moordend. Dit betekent veelal voor een lage beloning werken, tenzij de ondernemer zich kan onderscheiden door unieke kenmerken (kennis, ervaring etc.). Ook dit is bij velen niet het geval dus blijft er een lange (lijdens)weg over om het bestaansrecht van de onderneming veilig te stellen.

Vooral tijdens economisch moeilijke tijden is het vinden van voldoende omzet om een levensvatbaar bedrijf op te bouwen een moeilijke opgave. Daar tegenover staan gevestigde ondernemers die wegens financiële tegenslagen personeel moeten laten afvloeien. De golven van de economie worden in de toekomst alleen maar heftiger. Dit betekent dat ondernemers hun bedrijf steeds meer flexibel zullen inrichten. Dit biedt grote kansen voor Zzp’ers die hun bedrijf een stevig fundament willen geven.

Grotere overlevingskans doorovername
De overname van een geheel bedrijf ligt voor veel ZZP’ers buiten bereik. Enerzijds is dit een financieringskwestie, anderzijds heeft dit te maken met de besturing van een onderneming en de risico’s die een dergelijke investering met zich meebrengt. Maar wat als je een gedeelte van een bedrijf zou kunnen overnemen zonder noemenswaardige risico’s en een kleinere investering?

De overlevingskans van bedrijven die vanaf de grond af worden opgebouwd is minder dan 50%. Door een (gedeeltelijke) overname stijgt de slagingskans tot boven de 90%! Een aanzienlijk verschil wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het aanwezig zijn van klanten bij een bestaand bedrijf en daarmee is de continuïteit, in elk geval voor de korte termijn, gewaarborgd. Anderzijds hoeft de kopende ondernemer niet alle tijd, moeite en geld te investeren in het opbouwen van naamsbekendheid en een reputatie.

Onbekend fenomeen
Het overnemen van een gedeelte van een bedrijf (omzet kopen) is jammerlijk genoeg in het mkb in Nederland nog een onbekend fenomeen. Het ontwikkelen van de markt van gedeeltelijke bedrijfsoverdracht en overname creëert een volledig nieuwe dynamiek en de daarmee gepaard gaande kansen voor ondernemers.

\Een voorbeeld: de eigenaar van een productiebedrijf wil zich uitsluitend focussen op de uitvoering van de opdrachten. De inkoop van materialen en het magazijnbeheer wil hij uitbesteden. Hiervoor wil deze ondernemer geen extra personeel in loondienst, hij wil dit uitbesteden aan een zelfstandig ondernemer. De Zzp’er een ‘vaste’ klant en de uitbestedende ondernemer een flexibele kracht!

Kernactiviteiten
Een ander voorbeeld: een ondernemer wil zich uitsluitend focussen op de kernactiviteiten. De niet kernactiviteiten wil hij ten gelde maken door deze te verkopen. Weer een kans voor een (startende) Zzp ondernemer! Hij/zij kan zonder het overnemen van mensen, machines, voorraden en gebouwen (mag natuurlijk wel) starten of groeien. De investering is hierbij vele malen kleiner dan bij de overname van een geheel bedrijf!

Er zijn dus nog voldoende mogelijkheden voor oa. ZZP’ers om werk/omzet te vinden, ook tijdens economisch mindere tijden. Ondernemend Nederland moet alleen het traditionele bedrijfsovername-denken op een andere manier benaderen. Dit creëert kansen voor starterende, groeiende, consoliderende en ondernemers die willen/moeten stoppen!

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over zijn specialiteiten zoals bedrijfsoverdracht- en overnames, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.