DEN HAAG - De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn iets verbeterd. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) die het kabinet de komende weken gebruikt voor het opstellen van de begroting van volgend jaar.

De situatie is onverminderd slecht, maar op een aantal terreinen is het beeld iets verbeterd in vergelijking met twee maanden geleden. De voorspellingen zijn nog altijd wel veel somberder dan toen het kabinet dit voorjaar een pakket crisismaatregelen nam.

Vooral de werkloosheid in 2010 komt naar verwachting lager uit dan in juni nog gedacht, aldus ingewijden. In juni werd nog gerekend op 730.000 werklozen in 2010 (9,5 procent van de beroepsbevolking), nu houden de rekenmeesters van het kabinet het op 615.000 (8 procent).

Tekort
Ook het begrotingstekort ziet er iets minder somber uit. In juni hield het CPB het voor dit jaar op 4,1 procent van het bruto binnenlands product, nu is dat 4 procent. Ook voor 2010 is het beeld verbeterd: een tekort van 6,3 procent in plaats van 6,7 procent.

De economische krimp is dit jaar met 4,75 procent onverminderd groot en historisch. Voor 2010 is een lichte verbetering zichtbaar. Er zou niet langer sprake zijn van een krimp van een 0,5 procent, maar van een nulgroei.

Wereldhandel
Dat somberheid troef blijft, komt vooral door de ingezakte wereldhandel. Die zakt met 14,3 procent weliswaar iets minder terug dan eerder gedacht, maar de daling is nog altijd zeer fors.

Woensdag komen de meest betrokken ministers voor de eerste keer bij elkaar om over de begroting te spreken. Donderdag gebeurt dat met de voltallige ministerraad. De komende weken gaan de besprekingen verder, waarna het kabinet op Prinsjesdag officieel zijn plannen voor volgend jaar presenteert.