WENEN - De wereldwijde vraag naar olie zal in 2010 meer afnemen dan eerder werd verwacht door gestegen voorraden en het trage economische herstel.

Dat voorspelt de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) in haar maandelijkse olierapport, dat dinsdag werd gepubliceerd.

Volgens het oliekartel neemt de wereldwijde vraag in 2010 met 480.000 vaten per dag af tot gemiddeld 27,97 miljoen vaten. Eerder ging OPEC uit van een afname met 380.000 vaten per dag.